பொம்மை ஆயுதங்களை வைத்து படம் காட்டுகிறது வடகொரியா
வட கொரியா பொம்மை ஆயுதங்களை வைத்து படம் காட்டியுள்ளதை அமெரிக்க இராணுவ நிபுணர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். கடந்த ஏப்ரல் 15ம் திகதி வட கொரியாவை நிறுவிய அதிபர் கிம் இல் சொங்கின் 105 ஆவது பிறந்த முன்னிட்டு பியோங்யாங்கில் பாரிய இராணுவ அணிவகுப்பை நடத்தியது வட கொரியா. இந்த அணிவகுப்பின் போது தங்களிடம் உள்ள பயங்கர ஆயுதங்களை வெளி உலகிற்கு காட்டி மிரட்டியது.

 இந்நிலையில், அணிவகுப்பின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை ஆய்வு செய்த அமெரிக்க இராணுவ நிபுணர்கள் குழு, அணிவகுப்பின் போது பல இராணுவ வீரர்கள் வைத்திருந்தது பொம்மை ஆயுதங்கள் என கண்டறிந்துள்ளது.

வீரர்கள் பலர் அணிந்திருந்த கண்ணாடி கூட போலி என அமெரிக்க இராணுவ நிபுர்ணர்கள் குழு கூறியுள்ளது. வட கொரியா வீரர்கள் வைத்திருந்து பல துப்பாக்கிகள் உண்மையானவை அல்ல, உலகிற்கு தங்களின் வலிமையை காட்ட வீரர்களிடம் போலி ஆயுதங்களை வழங்கி அணி வகுப்பில் ஈடுபட வைத்துள்ளதாக அமெரிக்க நிபுணர்கள் குழு அறிவித்துள்ளது.

 CANADA MIRROR