மட்டக்களப்பில் ஊடுருவியுள்ள யூதர்கள்; இஸ்ரேல் கொடிகள் ஆட்டோவிலும் வீடுகளிலும்


சிலோன் முஸ்லிம் வாசகரின் முகநுால் பதிவு
ஏதோ நடக்கலாம் என மனது சந்தேகிக்கிறது...
இன்று பரீட்சைக்காக மட்டக்களப்பு திறந்த பல்கைக்கழகத்துக்குச் சென்ற வேளை எதிரே உள்ள வீடொன்றில் இஸ்ரேல் கொடியொன்று பறக்கவிடப்பட்டிருப்பதை கண்ணுற்றேன். இதை அவதானித்த எனது நண்பரொருவரும் நீண்ட நேரம் யோசித்த பின் விடை கிடைக்காமல் சென்றுவிட்டார்.
■வீட்டுக்கு வந்து முகநூலைத் திறந்ததும் சகோதரர் Elm Irsath அவர்கள் ஒரு முச்சகர வண்டியில் இஸ்ரேல் கொடியொன்று பறக்கவிடப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.
■இப்போது முகநூல் நண்பரொருவரிடம் இது தொடர்பாக விசாரித்த போது அதிகாலை வேளையில் பல யூதர்கள் மட்டக்களப்பு நகர் முழுதும் நடமாடுவதாக அறியத்தந்தார்.
■எனக்குள் எழுந்த சந்தேகங்கள்.
1.அவர்கள் சுற்றுலாவுக்காக வந்திருந்தால் ஏன் மட்டக்களப்பில் மட்டும் தங்கியிருக்க வேண்டும்.??
2.இஸ்ரேலுக்கான ஆதரவை வளர்க்கும் வண்ணம் அவர்கள் அந்நிய நாடொன்றில் செய்ற்படுவதேன்??
3.குறிப்பாக தமிழ் சகோதரர்களிடம் மட்டும் அவர்கள் நெருக்கமாகப் பழகுவதேன்??
■இன்றைய காலகட்டங்களில் எதையும் சிறிய விடயங்களாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது? யூதர்கள் இறைவனால் சபிக்கப்பட்டவர்கள்; அவர்கள் சதாவும் முஸ்லிம்களை கருவறுப்பதில் தங்கள் கால நேரங்களை செலவிடுபவர்கள்.