Jun 14, 2017

அவதானம் - தரம் ஏழு மாண­வர்­க­ளுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் புத்தக காகிதத்தில் விஷம்பாட­சா­லை­களில் தரம் ஏழு மாண­வர்­க­ளுக்கு வழங்­கப்­பட்­டி­ருக்கும் புவி­யியல் புத்­தகம் விஷ இர­சா­ய­னத்­தி­னாலான காகி­தத்தால் அச்­சி­டப்­பட்­டுள்­ளது. இது மாண­வர்­களின் ஆரோக்­கி­யத்­திற்கு கேடு விளை­விக்கக் கூடி­யது எனவும் அரச வைத்­திய அதி­கா­ரிகள் சங்கம் குற்றம் சுமத்­தி­யது.

அத்­துடன் தற்­போது மாண­வர்­க­ளுக்கு விநி­யோ­கிக்­கப்­பட்­டி­ருக்கும் 2 இலட்­சத்­திற்கும் அதி­க­மான குறித்த புவி­யியல் புத்­த­கங்களை மீளப்­பெ­று­வ­தற்கு ஜனா­தி­பதி விரை­வான நட­வ­டிக்­கையை மேற்­கொள்ள வேண்டும் எனவும் அச்­சங்­கத்தின் பிரதிச் செய­லாளர் வைத்­தியர் ஹரித்த அளுத்கே தெரி­வித்தார்.

தொழில்சார் நிபு­ணர்­களின் கேட்போர் கூடத்தில் நேற்று செவ்­வாய்க்­கி­ழமை இடம்­பெற்ற ஊட­க­வி­ய­லாளர் சந்­திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரி­விக்­கை­யி­லேயே அவர் மேற்­கண்­ட­வாறு தெரி­வித்தார்.

அவர் மேலும் குறிப்­பி­டு­கையில்,

பாட­சா­லை­களில் தரம் ஏழு மாண­வர்­க­ளுக்­காக தற்­போது வழங்­கப்­பட்­டி­ருக்கும் புவி­யியல் புத்­த­கங்கள் விஷ இர­சா­ய­னத்­தினாலான காகி­தத்தால் அச்­சி­டப்­பட்­டுள்­ளது. குறித்த காகி­கத்தால் அச்­சி­டப்­பட்­டுள்­ள­மையால் மாண­வர்­களின்  ஆரோக்­கி­யத்தில் பாரிய பாதிப்­பினை ஏற்­ப­டுத்தும்.

குறித்த விஷ இர­சா­ய­னத்­தி­னா­லான காகி­­தத்தால் அச்­சி­டப்­பட்ட 5 இலட்சம் புத்­த­கங்­க­ளுக்கு அர­சாங்­கத்­தினால் 15 கோடி ரூபா நிதி செல­வி­டப்­பட்­டுள்­ளது. இதற்­கான அமைச்­ச­ரவை பத்­திரம் கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு அக்­டோபர் மாதம் 12 ஆம் திகதி சபையில் சமர்ப்­பிக்­கப்­பட்­டி­ருந்­தது.

குறித்த திட்­டத்­தினை பரி­சோ­தித்து தேசிய கொள்­கைகள் மற்றும் பொரு­ளா­தார அபி­வி­ருத்தி அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் தேசிய திட்­ட­மிடல் திணைக்­களம் ஆய்வு முடி­வொன்றை வெளி­யிட்­டது. அதில் குறித்த இர­சா­ய­னத்­தினா­லான காகித புத்­த­கத்­தினால் சுற்­றாடல் பாதிப்பு, மாண­வர்­களின் ஆரோக்­கி­யத்தில் சீர்­கேடு மற்றும் தொழி­நுட்ப பிரச்­சி­னைகள் ஏற்­படும் என அவ்­வ­றிக்­கையில் குறிப்­பிட்­டி­ருந்­தது.   

எனினும் அவ்­வ­றிக்­கை­யினை கல்வி அதி­காரி அமைச்­ச­ரவை பத்­தி­ரி­கை­யுடன் சமர்ப்­பித்­தி­ருக்­க­வில்லை. அத்­துடன் அச்­சி­டப்­பட்ட 5 இலட்சம் புத்­த­கங்­களில் தற்­போது 2 இலட்­சத்­திற்கும் அதி­க­மா­னவை நாட­ளா­விய ரீதியில் இயங்கும் பாட­சா­லை­களின் தரம் 7 இல் கல்வி பயிலும் மாண­வர்­க­ளுக்கு விநி­யோ­கிக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கின்­றன.

குறித்த புத்­த­கத்தின் காகி­தத்தில் அசற்­றோ­பினோன்,பென்­ச­லி­டி­கயிட்,பென்­சயில் அற்­ககோல், பென்­சோ­பினோன் போன்ற இர­சா­ய­னங்கள் சேர்க்­கப்­பட்­டுள்­ளன. அதனால் மாண­வர்­களின் கண்­பார்­வைக்கு தீங்­கேற்­ப­டுத்­து­வ­துடன் உடல் நல ஆரோக்­கி­யத்­துக்கு கேடும் விளை­விக்கும். அத்­துடன் குறித்த காகிதத்தால் சுற்­றாடல் பாதிப்பும் ஏற்­படும்.

ஆகவே, சிறந்த கல்­வியை மாண­வர்­க­ளுக்கு வழங்க வேண்­டிய தரு­ணத்தில் இவ்­வா­றான அர­சாங்­கத்தின் முறை­யற்ற கொள்­கைத்­திட்­டத்தால் பாரிய பாதிப்­புக்­களை எதிர்­கா­லத்தில் எதிர்­நோக்க வேண்­டி­யேற்­படும். இது தொடர்பில் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவுக்கு கடிதம் மூலம் அறிவித்திருக்கின்றோம். ஜனாதிபதி நாட்டின் அபிவிருத்தியை கருத்திற்கொண்டு விநியோகிக்கப்பட்டிருக்கும் புத்தகங்களை மாணவர்களிடம் இருந்து மீளப்பெறு வதற்கான நடவடிக்கையினை விரைவில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதுடன் இது குறித்த விசாரணைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றார். 

SHARE THIS

Author:

If you have any problems or have comments or suggestions for improving our web, please contact ceylonmuslim24@gmail.com we will do our best to assist you | Chief Edito, CeylonMuslim Media Network