Jun 23, 2017

ஸலாமா இளைஞர் கழகத்தினால் வரிப்பத்தான்சேனை சலபி அரபுக் கல்லூரியில் வாகனத் தரிப்பிடம்
ஸலாமா இளைஞர் கழகத்தினால் வரிப்பத்தான்சேனை சலபி அரபுக் கல்லூரியில் வாகனத் தரிப்பிடம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா  இன்று காலை ஆரம்பமானது . இன் நிகழ்வின் பிரதம அதீதிகளாக இறக்காமப் பிரதேச அபிவிருத்திக் குழு இணைத் தலைவர் பொறியலாளர் S.I மன்ஸூர் , இறக்காமப் பிரதேச செயலகத்தின் உதவிப் பிரதேச செயலாளர் F நஹீஜா  மற்றும் மாவட்ட இளைஞர் சேவை உத்தியோகத்தர் A.H . உமர்லெப்பை மேலும் இறக்காமப் பிரதேச இளைஞர் சேவை உத்தியோகத்தர் A.L.M. இஸ்மாயீல் போன்றோர் கலந்து சிறப்பித்தார்கள் .

இறுதியாக சலபி அரபுக் கல்லூரியின் அதிபர் அஷ்ஷெய்க் ஹாமித் மெளவி (மதனி ) அவர்களால் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்த வரிப்பத்தான்சேனை ஸலாமா இளைஞர் கழகத்தின் தலைவர் ஜனூஸ்  அதன் செயலாளர் S.M. சாஜித் மேலும்  பொருளாளர்  அஸ்கி  ஆகியோருக்கு சலபி அரபிக் கல்லூரியின் நிறுவாகம் சார்பாக தனது நன்றிகளையும்  தெரிவித்தார் 

அஷ்ஷெக் ஹபீஸுல் ஹக் ( பாதிஹி )

SHARE THIS

Author:

If you have any problems or have comments or suggestions for improving our web, please contact ceylonmuslim24@gmail.com we will do our best to assist you | Chief Edito, CeylonMuslim Media Network