மங்கள சமரவீரவுக்கும் டிலந்த விதானகேயிற்கும் என்ன தொடர்பு ?
பொதுபல சேனா அமைப்பின் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி டிலந்த விதானகே உடன் அமைச்சர் மங்களசமரவீரவுக்கு மிக நெருக்கமானவர் என அறியப்படும் ருவன் பேர்டினண்டஸ் என்பவர் இருக்கும் புகைப்படம்சமூக வலைகளில் வெளியாகியுள்ளது.

ருவன் பேர்டினண்டஸ் என்பவருக்கு ஊடக அமைச்சில் உயர் பதவி ஒன்றும் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகஏற்கனவே செய்தி வெப்தளங்களில் செய்தி வெளியாகியிருந்தன.

அமைச்சர் மங்களவுக்கு மிக நெருக்கமானவர் என அறியப்படும் ருவன் பேர்டினண்டஸ் ஶ்ரீ லங்கா மிரர்உள்ளிட்ட இணைய தளங்களின் இயக்குனர் என்பது குறிப்பிட்டத்தக்கது.