மீள் எழுச்சி பெற்றார் முன்னாள் அமைச்சர் அதாஉல்லா; திரளாக கூடிய மக்கள் - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

மீள் எழுச்சி பெற்றார் முன்னாள் அமைச்சர் அதாஉல்லா; திரளாக கூடிய மக்கள்

Share This
தேசிய காங்கிரசின் 13வது பேராளர் மாநாடும், இப்தாரும் இன்று இடம்பெற்றது, பேராளர் மாநாடு அதாஉல்லா அரங்கிலும், இப்தார் வைபவம் கிழக்கு வாசலிலும் இடம்பெற்றது.

படமும் தகவலும் அலுவலக செய்தியாளர்கள் - சன்சீர் மற்றும் முஹம்மட்
Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE