ஞானசார தேரர் சரணடைந்தார்ஞானசார தேரர் சற்று முன்னர் கோட்டை நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்துள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார்.