அந்த குளத்திற்கு அருகில் மிகவும் அலங்காரமிக்க மாளிகை ஒன்று அமைந்துள்ளதாக என்னோடு  வந்த கிராமவாசி தெரிவித்தார்.ஆனாலும் அது ஆபத்தான பகுதி என்று நினைத்து திரும்பிவிட்டோம் என்று குறித்த தேரர் தனது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.