உள்ளுராட்சி சபை தேர்தல் திருத்தச் சட்ட மூலம் 24 ஆம் திகதி சபையில் - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

உள்ளுராட்சி சபை தேர்தல் திருத்தச் சட்ட மூலம் 24 ஆம் திகதி சபையில்

Share This

உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தல் திருத்தச் சட்டமூலம் எதிர்வரும் 24 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்படுமென உயர் கல்வி அமைச்சர் லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல  தெரிவித்துள்ளார்.

அனைத்து சிவில் அமைப்புக்கள் மற்றும் பெண்கள் அமைப்புக்களிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட கருத்துக்களுக்கமைய அச்சட்டமூலத்தில் திருத்தங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இச்சட்டமூலம் உள்ளூராட்சி மற்றும் மாகாண சபைகள் அமைச்சர் பைசர் முஸ்தபாவினால் எதிர்வரும் 24 ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்படுமென்றும் அமைச்சர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE