நடமாடும் சேவை - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

நடமாடும் சேவை

Share This

ஸ்ரமிக்க சுரெக்கும
நடமாடும் சேவை

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சினால்  வெளிநாடு செல்ல காத்திருப்போர் வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை தீர்த்துகொள்ளும் சந்தர்ப்பத்தை பெற்றுகொள்ளுவதற்கும் மாவட்ட அபிவிருத்தி அதிகாரிகளை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தரும் நடமாடும் சேவை இறக்காமம் பிரதேசசெயலளர் எம்.எம்.நசிர் தலைமையில் எதிர்வரும் 2017.08.20ம் திகதி  இறக்காமம் பிரதேச செயலகத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இந் நிகழ்வில் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் கௌரவ தலதா அத்துகோரல மற்றும் பிரதி அமைச்சர் மனுச நாணயகார அவர்களும் கலந்து சிறப்பிக்கவுள்ளனர்.
அனைவரும் கலந்து பயன்பெறுமாறு அழைக்கின்றேம்.

ஏகே.அஸ்வர் (இறக்காமம் செய்தியாளர்)


Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE