எம்மை திருடர்களாக சித்தரித்தவர்களே உண்மையான திருடர்கள் ; ஜோன்ஸ்டன்


ரவி கருணாநாயக்கவின் ஊழலை மூன்றுமாதங்களில் விசாரணை செய்துவெளிப்படுத்த முடியும் என்றால் கூட்டுஎதிர்கட்சி செய்ததாக நல்லாட்சியாளர்கள்கூறும்  ஊழல் தொடர்பில் ஏன்விசாரணைகளை நிறைவுசெய்யமுடியவில்லை என முன்னாள்அமைச்சர் ஜோன்ஸ்டன் பெர்ணாண்டோகேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் இன்று நீதிமன்றஅலுவல் ஒன்றுக்காக நீதிமன்றிற்கு விஜயம்செய்த  போது ஊடகங்களுக்கு கருத்துவெளியிடுகையில் மேற்கண்டவாறு கேள்விஎழுப்பினார்.

அங்கு மேலும் கருத்து வெளியிட்ட அவர்..

ரவி கருணாநாயக்கவின் ஊழலை மூன்றுமாதங்களில் விசாரணை செய்துவெளிப்படுத்த முடியும் என்றால் கூட்டுஎதிர்கட்சி செய்ததாக நல்லாட்சியாளர்கள்கூறும்  ஊழல் தொடர்பில் ஏன்விசாரணைகளை நிறைவுசெய்யமுடியவில்லை.இதன் பின்னணியில்அரசியல் சேறு பூசும் நடவடிக்கைகளேஉள்ளன.

எம்மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்திஎம்மீது சேறு பூசும் அரசியலையே இவர்கள்முன்னெடுக்கிறார்கள்இவை அனைத்தும்அரசியல் நாடகம் எம்மை திருடர்களாகசித்தரித்தவர்களே உண்மையான  திருடர்கள்என அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.