குமாரியின் வீடியோ விவகாரம் 100% உண்மை ஆதாரம் இதோ (வீடியோ இணைப்பு)


குமாரி குரே சம்பந்தப்பட்டதும், இன்னும் சிலர் சம்பந்தப்பட்டதுமான வீடியோக்கள் இருக்கின்றன, நான் குமாரியை கண்களால் பார்த்தேன் அன்று கொழும்பில் நானும் இருந்தேன் என்று முன்னாள் மாகாண சபை உறுப்பினர் துல்சான் குறிப்பிட்டுள்ளார் அது பற்றிய வீடியோ இணைக்கப்பட்டுள்ளது.