முஸ்லிம்களுக்கு இனிப்பான செய்தி; 20 ஆவது சட்ட வரைபு நிராகரிப்பு


அரசால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள 20 ஆவது சட்ட வரைபு திருத்தப்பட்ட பின்னரே அது தொடர்பில் முடிவெடுப்பது என வடக்கு மாகாண சபை தீர்மானித்துள்ளது.
வடக்கு மாகாண சபை அமர்வு கைதடியில் உள்ள சபை மண்டபத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. அதில் 20 ஆவது சட்ட வரைவு தொடர்பான இறுதித் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது.
சட்ட வரைவில் ஏதேனும் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு மீண்டும் முன்வைக்கப்பட்டால் அது தொடர்பாக மீள் பரிசீலனை செய்யப்படும் என்று சபையில் தெரிவிக்கப்பட்டது
தற்போது முன்வைக்கப்பட்டுள்ள சட்ட வரைபு திருத்தப்பட்ட பின்னரே அது தொடர்பில் முடிவெடுப்பது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.