பெட்டிப்பாம்பாய் அடங்குவாரா மஹிந்த; ரணில்-மஹிந்த அவசர சந்திப்புமஹிந்த மற்றும் ரணிலுக்கிடையில் இன்று பாராளுமன்ற கட்டிட தொகுதியில் அவசர சந்திப்பொன்று இடம்பெற்றுள்ளது. இதுகுறித்த உத்தியோகபூர்வ தகவல்கள் வெளியாகவில்லை.