சற்றுமுன் மூதூர் பகுதியில் சிறிய நிலநடுக்கம்!சற்று முன்னர் மூதுார் பகுதியில் நில நடுக்கம் உணரப்பட்டுள்ளதாக எமது பிராந்திய செய்தியாளர் குறிப்பிட்டார் மேலதிக விபரங்கள் பின்னர் பதிவேற்றப்படும்