நீங்கள் ஒரு செய்தியாளராக அல்லது அறிவிப்பாளராக வேண்டுமா..? இலவச ஊடகச் செயலமர்வு

நீங்கள் ஒரு செய்தியாளராக அல்லது அறிவிப்பாளராக வேண்டுமா..?
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இலவச ஊடகச் செயலமர்வு..

இம்போட்மிரர் ஊடக வலையமைப்பு ஏற்பாடு செய்துள்ள
சமூகவலயத்தளங்களைக் பாவிப்பது எவ்வாறு, செய்திகள் எழுதுவது, வாசிப்பது எவ்வாறு என்று விரிவான விளக்கங்களுடன் ஒரு ஊடகச் செயலமர்வு
சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர்களின் கருத்துரைகளுடன்
இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தில் இருந்து வருகை தரும் சிரேஷ்ட அறிவிப்பாளர்களினால் விரிவுரைகளும் வழங்கப்படவுள்ளன.

செயலமர்வின் இறுதியில் பயனுள்ள சான்றிதழும் வழங்கப்படும்.

நீங்களும் கலந்து கொள்ள விரும்பினால் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அழைப்பு என்பதனால் 04.10.2017 மாலை 5 மணிக்கு முதல் உங்கள் விபரத்தையும் SMS செய்யுங்கள். 075 743 3332 / 075 743 3331

காலம்: 05.10.2017

நேரம்: காலை -9.00 மணி தொடக்கம் மாலை 04. மணிவரை

இடம்: ஓட்டமாவடி பிரதேச சபை.