Oct 23, 2017

தென்கிழக்கு பல்கலையில் பிரயோக விஞ்ஞான பீடத்தில் இந்துக்களுக்கான கோவில்!

-எம்.வை.அமீர் -

தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் பிரயோக விஞ்ஞான பீடத்தில் இந்து மாணவர்கள் ,விரிவுரையாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் சமய கிரிகைகளை நடாத்துவதற்க்காக இந்துக் கோவில் ஒன்றுக்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு 2017-10-23  ஆம் திகதி வீரமுனை சிந்தா யாத்திரை பிள்ளையார் கோவிலின் பிரதம குருக்கள் சிவ ஸ்ரீ குஞ்சுத் தம்பி நிமலேஸ்வர குருக்கள் தலைமையில் இடம்பெற்றது.

அடிக்கல் நடும் நிகழ்வில் கணிதவியல் விஞ்ஞானத்துறை தலைவர் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் கலாநிதி கே.கோமதிராஜ்,  விரிவுரையாளர் தசாஜினி நாகேந்திரன் உள்ளிட்டவர்களும் பிரயோக விஞ்ஞான பீடத்தின் இந்து அமைப்பின் பிரதிநிதிகளும் மாணவர்களும் கலந்துகொண்டனர்.

பிரயோக விஞ்ஞான பீடத்தில் இந்து மாணவர்கள் மற்றும் விரிவுரையாளர்கள் ஊழியர்கள் என சுமார் 90 பேர் உள்ளதும், இவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் அனுமதியுடனுமே குறித்த கோவிலை நிர்மாணிப்பதும், ஏற்கனவே பௌத்தர்களுக்கான வணக்கஸ்த்தலம்  ஒன்றும் இங்கு  நிர்மானிக்கப்பட்டிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.


SHARE THIS

Author:

If you have any problems or have comments or suggestions for improving our web, please contact ceylonmuslim24@gmail.com we will do our best to assist you | Chief Edito, CeylonMuslim Media Network