2018ஆம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவுத் திட்டம்2018 ஆம் நிதியாண்டுக்கான வரவு செலவுத்திட்டத்தின் இதுவரையிலான முன்மொழிவுகள் பின்வருமாறு.....
 1. 2040 அளவில் எரிபொருள் அல்லாத மாற்று சக்தி வாகனங்கள் பயன்பாடு.
 2. மின்சாரத்தில் இயங்கும் வாகனங்களுக்கான இறக்குமதி வரி குறைப்பு 
 3. மின்சார வாகனங்களுக்கான விலை 10 லட்சத்தால் குறைப்பு
 4. சொகுசு காருக்கான இறக்குமதி விலை 25 லட்சத்தால் அதிகரிப்பு 
 5. முச்சக்கர வண்டிக்கான இறக்குமதி விலை 50 ஆயிரத்தால் அதிகரிப்பு 
 6.  2040 அளவில் எரிபொருள் அல்லாத மாற்று சக்தி வாகனங்கள் பயன்பாடு.
 7.  மின்சாரத்தில் இயங்கும் வாகனங்களுக்கான இறக்குமதி வரி குறைப்பு 
 8.  மின்சார வாகனங்களுக்கான விலை 10 லட்சத்தால் குறைப்பு
 9.  சொகுசு காருக்கான இறக்குமதி விலை 25 லட்சத்தால் அதிகரிப்பு 
 10.  முச்சக்கர வண்டிக்கான இறக்குமதி விலை 50 ஆயிரத்தால் அதிகரிப்பு 
 11.  5 வருடங்களுக்கு குறைந்த வாகனங்களுக்கு காபன் வரி
 12. தெரிவுசெய்யப்பட்ட விவசாய உபகரணங்கள்: தேசத்தை கட்டியெழுப்பும் வரிநீக்கம்
 13. 55 அடியைவிட நீண்ட படகு கொள்வனவு: 50ம% செலவு அரசாங்கம் ஏற்பு
 14. 55 அடியைவிட நீளமான படகு கொள்வனவு: 50% செலவு அரசாங்கம் ஏற்பு
 15. சிறிய மற்றும் நடுத்தர கைத்தொழிலாளர்களுக்கு கடன் திட்டம் அறிமுகம் 
 16. உள்ளக வர்த்தகர்கள் பாதுகாப்பு, சில வெளிநாட்டு வியாபாரங்களுக்கு கட்டுப்பாடு 

மேலதிக விபரங்களுக்கு இணைந்திருங்கள்