மரணித்த உலமாக்களின் பிள்ளைகளுக்கு நன்கொடை; விண்ணப்பியுங்கள்!

மரணித்த உலமாக்களின் பிள்ளைகளுக்கு நன்கொடை வழங்கப்படுகிறது. இந்த விண்ணப்பத்தை பூரணப்படுத்தி அனுப்பவும்