முஸ்லிம் சமய விவகார அமைச்சு உட்பட 6 அமைச்சுக்களுக்கு புதிய செயலாளர்கள் நியமனம் - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

முஸ்லிம் சமய விவகார அமைச்சு உட்பட 6 அமைச்சுக்களுக்கு புதிய செயலாளர்கள் நியமனம்

Share This


ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவினால், ஆறு அமைச்சுக்களுக்கான புதிய செயலாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.இதற்கமைய, மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளராக ஜெகத் பீ. விஜேவீரவும், நீதி அமைச்சின் செயலாளராக எம்.அதிகாரியும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதேவேளை, நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் வளங்கள் அமைச்சின் செயலாளராக டீ.ஜீ.எம்.வீ.ஹப்புஆராச்சி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளராக பத்மசிறி ஜெயமன்ன தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அத்துடன், விசேட கடமைப் பொறுப்புக்கள் அமைச்சின் புதிய செயலாளராக கே.மாயாதுன்னவும், தபால் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய விவகார அமைச்சின் செயலாளராக ஆர்.எம்.டீ.பி.மீகஸ்முல்லவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE