குமாரியுடன் வைத்திருந்த கள்ளத்தொடர்பை இல்லை என்று சொல்வாராக இருதால் அவர் சத்தியம் செய்யவாராயின் நான் அவரின் காலில் விழுவேன் என எம்.ஏ. அன்சில் சவால் விட்டுள்ளார். அந்த உரையின் வீடியுா இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
Share The News

Post A Comment: