குமாரியுடன் தொடர்பில்லை என்று ஹக்கீம் சத்தியம் செய்தால் காலில் விழுவேன்!குமாரியுடன் வைத்திருந்த கள்ளத்தொடர்பை இல்லை என்று சொல்வாராக இருதால் அவர் சத்தியம் செய்யவாராயின் நான் அவரின் காலில் விழுவேன் என எம்.ஏ. அன்சில் சவால் விட்டுள்ளார். அந்த உரையின் வீடியுா இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...