ஹக்கீமை போல தலைவர்கள் உருவாக இன்னும் 50 வருடம் தேவை - பசீர் சேகு - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

ஹக்கீமை போல தலைவர்கள் உருவாக இன்னும் 50 வருடம் தேவை - பசீர் சேகு

Share This
முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் அமைச்சர் ஹக்கீம் போன்ற சமூக தலைவர்கள் உருவாக இன்னும் 50 வருடங்கள் தேவை என பத்திரிகைக்கு பேட்டி வழங்கிய முன்னாள் கட்சியின் தவிசாளர் பசீர் சேகுதாவூத் அவர்கள் இன்று அதே வேகத்தில் எதிர்ப்பு அரசியல் செய்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.


Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE