தவம் சட்டையின்றி போராட்டம் - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

தவம் சட்டையின்றி போராட்டம்

Share This

அக்கரைப்பற்றில் முன்னாள் மாகாண சபை உறுப்பினர் ஏ.எல் தவம் சட்டையின்றி போராட்டம் நடாத்தி வருகிறார், போலீசார் சட்டத்தை மதிக்காமையினால் இந்த பேராட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகிறது.

Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE