தேசியப்பட்டியலினூடாக பாராளுமன்றம் செல்கின்றார் ஏ.எல்.எம்.நஸீர் - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

தேசியப்பட்டியலினூடாக பாராளுமன்றம் செல்கின்றார் ஏ.எல்.எம்.நஸீர்

Share This


அட்டாளைச்சேனை மக்களின் நீண்டநாள் எதிர்பார்பாக இருந்த தேசியப்பட்டியல் விடயத்திற்கு முடிவு காணப்பட்டுள்ளது.

அட்டானைச்சேனையின் முன்னாள் சுகாதார அமைச்சர் ஏ.எல்.எம்.நஸீர் தேசியப்பட்டியலினூடாக பாராளுமன்றம் செல்ல தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக நம்பத்தகுந்த செய்தி ஒன்று கிடைத்துள்ளது. இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னும் சில தினங்களில் முன்னாள் அமைச்சர் நஸீர் பாராளுமன்றம் செல்ல இருக்கின்றார்.

மு.கா. தலைவர் சொன்னது போல் அட்டாளைச்சேனைக்கான தேசியப்பட்டியல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றியுள்ளார்.


Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE