Jan 19, 2018

ஹக்கீமுடன் மீளஇணையும் ஹசனலிமுஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகிச் சென்ற முன்னாள் செயலாளர் நாயகம் ஹசனலி அமைச்சர் ஹக்கீமுடன் இணையத்திட்டமிட்டுள்ளதாக அறியக்கிடைக்கிறது, தமிழ் தேசிய இணைய இதழ் ஒன்று இதனை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்வின் இணையத்தில் வெளியாகிய செய்தியின் இணைப்பு

Previous Post :Go to tne previous Post
Next Post:Go to tne Next Post