அஷ்ரப் அவர்களின் மரணம் தொடர்பான விசாரணை அமர்வில் நடந்தது என்ன? - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

அஷ்ரப் அவர்களின் மரணம் தொடர்பான விசாரணை அமர்வில் நடந்தது என்ன?

Share Thishttps://www.facebook.com/ceylonmuslim/videos/1523373384424673/

மாமனிதர் எம்.எச்.எம்.அஷ்ரப் அவர்களின் மரணம் தொடர்பான (16/01/2018) 3ம் கட்ட விசாரணை அமர்வில் நடந்தது என்ன? 

விசாரணை அமர்வில் பங்குபற்றிய அக்கறைபற்றை சேர்ந்த ஊடகவியலாளர் சர்ஜுன் ஜமால்டீன் மற்றும் சட்டத்தரணி ஏ.எல். ஆஸாத் ஆகியோர் தெரிவித்தவை.

Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE