மஹிந்தவுக்கு கைலாகு செய்த காத்தான்குடி மாதர்கள்; மார்க்க அறிஞர்கள் கவனத்திற்கு! - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

மஹிந்தவுக்கு கைலாகு செய்த காத்தான்குடி மாதர்கள்; மார்க்க அறிஞர்கள் கவனத்திற்கு!

Share This
காத்தான்குடிக்கு வந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ வரவேற்கப்படுகையில் காத்தான்குடி மாதர்கள் சிலர் கைலாகு செய்துள்ளனர், இது குறித்த கருத்துக்களை பதிவு செய்யலாம்.Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE