இலங்கையின் சுதந்திர தின வைபவம் 118 நாடுகளில்... - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

இலங்கையின் சுதந்திர தின வைபவம் 118 நாடுகளில்...

Share This


இலங்கையின் 70ஆவது தேசிய சுதந்திர தின வைபவத்தை 118 நாடுகளில் நடத்துவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.

இதன்படி வெளிநாட்டு அமைச்சின் ஊடாக வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கை தூதரக அலுவலகங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையர்களின் அமைப்புக்கள் மூலம் இதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர் விஜிர அபேவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார்.

பிரிட்டிஷ் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ள 70ஆவது சுதந்திர தின வைபவத்தில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.  

Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE