சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சராக ரணில்; இனி மஹிந்தவுக்கு ஆப்புதான்! - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சராக ரணில்; இனி மஹிந்தவுக்கு ஆப்புதான்!

Share This


சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சராக பிரதமர் ரணில் விக்ரம சிங்க பதவியேற்றுள்ளார், இந்த அமைச்சு பொன்சேகாவுக்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டது என்றாலும் இது முக்கிய அமைச்சு ஆகையால் ரணில் கையில் எடுத்துள்ளார்.

Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE