நகரசபைக்கு தடையாகவுள்ள மின்மாற்றி தொகுதியை அகற்ற நடவடிக்கை - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

நகரசபைக்கு தடையாகவுள்ள மின்மாற்றி தொகுதியை அகற்ற நடவடிக்கை

Share This(ஹஸ்பர் ஏ ஹலீம்)


கிண்ணியா நகர சபையின் செயலாளர் என்.எம். நெளபீஸின் வேண்டுகோளுக்கமைவாக பல வருடகாலமாக அகற்றப்படாமல் நகர சபையின் செயற்பாட்டுக்கு இடையூராக காணப்பட்ட மின்மாற்றி தொகுதியை அகற்றுவதற்காக நேற்று( 05 ) இலங்கை மின்சார சபையின் பொறியியலாளர்கள் சபைக்கு சமூகம் தந்து பார்வையிட்டனர்.

இவ்விடயம் தொடர்பில் ஊடகங்களிலும் பாதுகாப்பின்மை தொடர்பில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது இதனை கிண்ணியா நகர சபையின் செயலாளரின் முயற்சியினால் தற்போது அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது

Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE