நான்கு கால்களைக் கொண்ட கோழி ஒன்று நாத்­தாண்­டியா பிர­தே­சத்­தி­லுள்ள கோழிப் பண்ணை ஒன்றில் வளர்ந்து வருகிறது. இது சாதா­ரண கோழியைப் போன்று, இரண்டு கால்­களில் நடந்து செல்­வ­துடன், மேல­திக கால்­களைப் பின்­பு­ற­மாக வைத்­தி­ருக்கும் என்று ­கோழிப் பண்ணையின் உரி­மை­யாளர் தெரி­வித்தார்.

Share The News

Post A Comment: