අම්පාර ප්‍රදේශයේ සිදුවූ අන්තවාදි මැර ක්‍රියාකාරකම් - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

අම්පාර ප්‍රදේශයේ සිදුවූ අන්තවාදි මැර ක්‍රියාකාරකම්

Share This


පෙබරවාරි මස 26 වන දින රාත්රිි 1ට පමණ අන්තවාදි මැර පිරිසක් විසින් අම්පාර මුස්ලිම් දේවස්ථානය හා මාගේ සහෝදරයාගේ හෝටලය (රහීම් හෝටලය) කඩා බිඳ දමා විනාශ කර මාගේ සහෝදරයාගේ වෑන් රථයද මුළුමනින්ම පුළුස්සා දමා තවත් වාහන කිහිපයනට හානි සිදු කර වටිනා භාණ්ඩ හා මුදල්ද සොරාගෙන ඇත. කෙසේ වුවත් මෙහිදී කිසිදු ජීවිත හානියක් සිදු නොවූ අතර, අප අසල්වාසි සිංහල ජනතාව විසින් මාගේ පවුලේ සියළු දෙනාගේම ජිවිත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා උදව් උපකාර කිරීම ඉතාමත් කෘතඥපූර්වකව සිහිපත් කරමි.

මෙම සිද්ධියට හේතුව වශයෙන් අන්තවාදි මැර පිරිස පවසා සිටින්නේ අම්පාර නගර මැද පිහිටා ඇති කාසිම් හෝටලය යන ස්ථානයේදී ලබා ගත් ආහාරයක වඳ බෙහෙත් මිශ්රන කර ඇති බවයි. නමුත් ඔප්පු නොවූ මෙම සාවද්යථ චෝදනාව පදනම් කරගනිමින් එම ස්ථානයද කඩා බිඳ දමා විනාශ කළ මෙම කල්ලිය පසුව අම්පාර දේවස්ථානය හා රහීම් හෝටලය වෙත පැමිණ මෙම විනාශය සිදු කර ඇත. නමුත් විශේෂඥ වෛද්ය් යූ ගමගේ මහතා පෙන්වා දෙනු ලබන්නේ පුද්ගලයෙකු වඳභාවයට පත් කළ හැකි කිසිම රසායන ද්රදවය්ය ක් ලෝකයේ කිසිඳු කෙනෙක් මෙතෙක් සොයාගෙන නොමැති බවයි. නමුත් ඇතැම් අන්තවාදි මැර පිරිස් මෙවැනි සාවද්ය  ප්රකකාශ නිකුත් කරමින් මංකොල්ලකෑම් හා දේපළ හානි සිදු කරමින් රටේ සාමය විනාශ කරමින් සිටී.

Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE