விஷேட மார்க்க சொற்பொழிவு - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

விஷேட மார்க்க சொற்பொழிவு

Share Thisதொனிப்பொருள் “நவீன சவால்களை வெல்லும் இஸ்லமிய குழந்தைகளை உருவக்குவதில் தனிநபர் பங்களிப்பு”

சிறப்பு விருந்தினர் :- அஷ்ஷேக் முர்ஷித் முழப்fபர்

மூன்று அமர்வுகள்
01. பெற்றோர்க்ளுக்கு  4.00-6.00 பி.ப
02. துறைசார்ந்தவர்கள் 6.00-7.30 பி . ப
03. வாலிபர்கள் 7.30 - 9.00 பி.ப

எம் நுஸ்ஸாக்
இரத்தினபுரி

Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE