அம்பாறையில் முஸ்லிம்களுக்கு வியாபாரம் செய்ய அனுமதி வழங்காதீர் மொட்டு வேட்பாளர் சமிந்த - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

அம்பாறையில் முஸ்லிம்களுக்கு வியாபாரம் செய்ய அனுமதி வழங்காதீர் மொட்டு வேட்பாளர் சமிந்த

Share This


முஹம்மட் சினான்

அம்பாறை நகரத்தில் முஸ்லிம்கள் வியாபாரம் நடாத்த அனுமதி வழங்க கூடாது என பொதுஜன பெரமுனவில் தேர்தல் கேட்டு வெற்றிபெற்ற வெலிகம சமிந்த என்பவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்,

பிரதியமைச்சர் ஹரீஸ் அவர்கள் வந்தபொழுது கூக்குரிட்டவர்களும் மொட்டு ஆதரவாளர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE