சமையல் எரிவாயுவின் விலை அதிகரிக்க கோரிக்கை! - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

சமையல் எரிவாயுவின் விலை அதிகரிக்க கோரிக்கை!

Share This


சமையல் எரிவாயுவின் விலையை அதிகரிக்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, எரிவாயு கொள்கலன் ஒன்றின் விலையை 300 ரூபாவால் அதிகரிக்க, நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அதிகார சபையிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச சந்தையில் சமையல் எரிவாயுவின் விலை அதிகரித்துள்ளதன் காரணமாக இவ்வாறு விலை அதிகரிப்புக்கான கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE