ஜாமியா நளீமீய்யா கலாபீடம் புதிய மாணவர் சேர்ப்பு 2018! - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

ஜாமியா நளீமீய்யா கலாபீடம் புதிய மாணவர் சேர்ப்பு 2018!

Share This
ஜாமியா நளீமீய்யா கலாபீடத்தில்  2018ஆம் கல்வியாண்டிற்காக  புதிய மாணவர் சேர்ப்பதற்கான பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளது. . 

எம் நுஸ்ஸாக்

Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE