ஜாமியா நளீமீய்யா கலாபீடத்தில்  2018ஆம் கல்வியாண்டிற்காக  புதிய மாணவர் சேர்ப்பதற்கான பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளது. . 

எம் நுஸ்ஸாக்

Share The News

Post A Comment: