நசீர் எம்.பி உட்பட 24 எம்பிகள் பாரளுமன்ற வளாகத்திலிருந்து கண்டிக்கு ஹெலியில் விரைவு - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

நசீர் எம்.பி உட்பட 24 எம்பிகள் பாரளுமன்ற வளாகத்திலிருந்து கண்டிக்கு ஹெலியில் விரைவு

Share This

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண நிலையை தொடர்ந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலர் உலங்கு வானூர்தி மூலம் கண்டி நோக்கி விரைந்துள்ளனர்.

குறித்த அனைவரும், நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இருந்து உலங்கு வானூர்தி மூலம் பயணித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE