சரிந்தது மாயக்கல்லி சிலை; வல்லவன் அல்லாஹ் அனைத்திற்கும் போதுமானவன்! - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

சரிந்தது மாயக்கல்லி சிலை; வல்லவன் அல்லாஹ் அனைத்திற்கும் போதுமானவன்!

Share This


மாயக்கல்லி மலையில் பலாத்தகாரமாக வைக்கப்பட்ட புத்தர் சிலை இன்று இய்றகையினால் சரிந்து விழுந்தது,

முஸ்லிம்கள் அதிகமாக வாழும் இப்பிரதேசத்தில் இச் சிலை வைக்கப்பட்டு பாரிய சர்ச்சைகள் நிலவியது. இதுதான் இன்று நடந்து கொண்டிருக்கும் வன்முறைகளுக்கு மூலகாரணம் என்றும் சொல்லலாம்.

Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE