Mar 8, 2018

ரஞ்சித் மத்தும பண்டார சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சராக சற்றுமுன் பதவி ஏற்றார்


ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சராக சற்றுமுன் பதவி ஏற்றார்.

இந்த அமைச்சு தற்காலிகமாக ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 
Previous Post :Go to tne previous Post
Next Post:Go to tne Next Post