மட்டக்களப்பு கோயில்-விகாரை என செல்லும் ஜனாதிபதிக்கு ஏன் அம்பாறை வரமுடியவில்லை? - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

மட்டக்களப்பு கோயில்-விகாரை என செல்லும் ஜனாதிபதிக்கு ஏன் அம்பாறை வரமுடியவில்லை?

Share This


மட்டக்களப்பு வந்த ஜனாதிபதி கோயில் - விகாரைக்கு சென்று வணக்க வழிபாடுகள் செய்தார் ஆனால் பாதிக்கபட்ட அம்பாறை பள்ளிவாசலுக்கு வரவில்லை என்ற கேள்வி நல்லாட்சியை கொண்டு வந்த முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.


Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE