வெலிகமையில் பெட்ரோல் குண்டுத் தாக்குதல் - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

வெலிகமையில் பெட்ரோல் குண்டுத் தாக்குதல்

Share This

வெலிகம நகரின் மத்தியில் அமைந்துள்ள பிரபல குளிர்பான உணவகமான AVM Hotel மீது இரவு நேரம் (8.3.2018) பெட்ரோல் குண்டுத் தாக்குதல் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது.  சேத விபரம் எதுவும் கிடைக்கவில்லை

Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE