Mar 6, 2018

முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றில் உள்ளே கவனயீர்ப்பு போராட்டம்

முஸ்லிம்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பிலாக முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றில் உள்ளே கவனயீர்ப்பு போராட்டம் ஒன்றை முன்னெடுத்துள்ளனர்.


Previous Post :Go to tne previous Post
Next Post:Go to tne Next Post