கட்டுகஸ்தோட்ட பள்ளியில் தாக்குதல்! - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

கட்டுகஸ்தோட்ட பள்ளியில் தாக்குதல்!

Share This


இன்று மாலை கட்டுகஸ்தோட்டையில் தாக்குதலுக்கு உள்ளான “கஹல்ல” மஸ்ஜித் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தார் அமைச்சர் றிஷாட்....


Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE