ஜும்மா நேரத்தில், பள்ளிவாசலுக்கு காவல் நின்ற பிக்கு! - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

ஜும்மா நேரத்தில், பள்ளிவாசலுக்கு காவல் நின்ற பிக்கு!

Share Thisஇன்று முஸ்லிம்கள் ஜும்மா சென்ற பின்னர் தாக்குதல்கள் இடம்பெறும் என்ற தகவல் நாடு முழுதும் பரவி இருந்தது.

இந்நிலையில் முஸ்லிம்கள் சிறுபான்மையாக வாழும் அவிஸ்ஸாவெல பிரதேசத்தில் பெளத்த தேரர் ஒருவர் இன்று -09- ஜும்மா நேரத்தில் பள்ளி வாயலுக்கு அருகில் காவல் இருந்த தகவல் நெகிழ்ச்சியை உண்டாக்கி உள்ளது.

பிக்குவின் இந்த செயல் மனிதநேயத்தை காட்டுகிறது.


Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE