Mar 26, 2018

பள்ளிவாசல் சிரமதானத்தில், சிங்கள இளைஞர்கள்!

பேராதனை பல்கலைக்கழக பள்ளிவாசலில்  நேற்று பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தின் மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட சிரமதான நிகழ்வில் முழுமையாக  சிங்கள மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.  

இதன்போது பிடிக்கப்பட்ட படங்களையே மேலே காண்கிறீர்கள்.
SHARE THIS

Author:

If you have any problems or have comments or suggestions for improving our web, please contact ceylonmuslim24@gmail.com we will do our best to assist you | Chief Edito, CeylonMuslim Media Network