පූර්ණ කැබිනට් සංශෝධනය අප්‍රේල් 23සම්මුතිවාදීආණ්ඩුවේ පූර්ණ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනය අප්‍රේල් 23 වැනිදා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කිරීමට නියමිත බව වාර්තාවේ.
විද්‍යාත්මක පදනමක් යටතේ අමාත්‍යාංශවල විෂයයන් වෙන් කිරීමේ කටයුතු අවසන් වී නොමැති නිසා මෙසේ පූර්ණ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනය කල් දමනු ලැබිය.
මෙම පූර්ණ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයේදී පසුගිය කාලය තුළ අමාත්‍ය ධුර අහිමිවූ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ දෙදෙනකු අමාත්‍ය ධුර දීමට නියමිත බව දැනගන්නට ඇත.
මීට අමතරව රාජ්‍ය අමාත්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර කිහිපයක්ද සංශෝධන සිදුවීමට නියමිත බව එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ නියෝජිතයකු අප සමඟ පැවැසීය.
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...
எமது உத்தியோகபூர்வ பேஸ்புக் பக்கம்

பேஸ்புக்கில் எங்களது செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய (Like Page) பக்கத்தை LIKED செய்யுங்கள்.
மேலும் எமது பக்கத்தினை (Share) பண்ணவும்