அபிவிருத்தி மூலோபாயங்கள் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தக அமைச்சரும் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தவிசாளருமான மலிக் சமரவிக்ரம தனது பதவியில் இருந்து விலகுவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

Share The News

Post A Comment: