රනිල් කරන ප්‍රතිසංවිධානයක් නෑ


අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පක්‍ෂයේ ප්‍රතිසංවිධානයේදී සැලකිය යුතු ප්‍රතිසංවිධානයක් නොකරන බවටත් එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ නායකත්වයෙන් ඉවත් නොවන බවටත් තමාට අනාවරණය වූ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා සිය ෆේස්බුක් පිටුවේ සටහනක් තබා ඇත.
අප්‍රේල් පළමුවැනිදා රාත්‍රි 8.30 සිට රාත්‍රි 10.30 දක්වා අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමඟ සාකච්ඡා කළ බවද එම සටහනෙහි වැඩිදුරටත් දක්වා ඇත.
රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර පළමු වැනිදා රාත්‍රි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සමඟ සාකච්ඡා කළ බවත් ඉන් අනතුරුව මෙම ෆේස්බුක් සටහන යෙදූ බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිවරයකු තහවුරු කළේය.
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...