Image result for சமையல் எரிவாயு

சமையல் எரிவாயுவின் விலையை அதிகரிக்க நுகர்வோர் அதிகார சபை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
இதன்படி, 12.5 கிலோகிராம் எடையுள்ள சமையல் எரிவாயு 245.00 ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
12.5 கிலோகிராம் எடையுள்ள சமையல் எரிவாயுவின் விலை 1676.00 என நுகர்வோர் அதிகார சபை அறிவித்துள்ளது. 

Share The News

Post A Comment: