Apr 18, 2018

சம்புக்களப்பு வடிச்சல் திட்ட கள விஜயம்

ஊடகப்பிரிவு

சம்புக்களப்பு வடிச்சல் திட்டத்தில் ஒரு அங்கமாக கோணாவத்தை ஆற்றிக்கு அனைக்கட்டு அமைக்கும் நோக்குடன் இன்று ( 18.04.2018) நீர்பாசன பொறியளாலர் பிரதேச செயளாலர் பிரதேச சபை செயளாலர் மற்றும் பெதுமக்கள் உடன் சென்று கெளரவ பாரளு மன்ற உறுப்பினர் ஏ.எல். முஹம்மட் நசீர் அட்டாளைச்சேனை கோணா வத்தை ஆற்றை பார்வை இட்டார்.

SHARE THIS

Author:

If you have any problems or have comments or suggestions for improving our web, please contact ceylonmuslim24@gmail.com we will do our best to assist you | Chief Edito, CeylonMuslim Media Network